Doelbewust beperken wij ons tot de rol van schakel tussen u en de vermogensbeheerder

Onze kennis en ervaring met financiële markten hebben wij sinds de jaren 80 opgebouwd bij partijen als ING Bank, Van Lanschot Bankiers en Theodoor Gilissen Private Bankers. Sinds de jaren 90 zien we bij banken een tendens om beleggingsportefeuilles meer en meer in te richten op basis van concepten, waarin beleggingsfondsen en alternatieve beleggingsproducten een prominente plaats innemen.
Banken zagen hierdoor een grote toename in verdiensten, terwijl beleggers zich vaak afvroegen wat ze nu feitelijk in portefeuille hadden. De afstand tussen mensen met vermogen en aanbieders van beleggingsmogelijkheden werd alsmaar groter. Gedreven door deze ontwikkeling hebben wij in 2010 de stap gezet om zelfstandig, onafhankelijk en objectief te starten met een andere propositie.

Wij hebben ons toegelegd op het doorlichten van het grote aanbod in vermogensbeheer en het selecteren van beheerders, die onze toets der kritiek doorstaan. Zo kunt u profiteren van onze kennis en ervaring en terwijl u zich concentreert op andere zaken, houden wij een oog op de activiteiten van uw beheerder(s) en de ontwikkeling van uw vermogen. Alhoewel het voor ons een tweede natuur is om financiële markten te volgen en te interpreteren, ontplooien wij zelf géén activiteiten in vermogensbeheer of effectenadvisering.
Doelbewust beperken wij ons tot de rol van schakel tussen u en uw vermogensbeheerder.